Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZPH KIMET ZBIGNIEW KISIELA Z DNIA 01.03.2019R.

I. DEFINICJE

 1. ZPH KIMET Zbigniew Kisiela – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ZPH KIMET Zbigniew Kisiela z siedzibą w Częstochowa, ul. Bełchatowska 1, 42-202 Częstochowa, adres wykonywania działalności: 42-130 Wręczyca Wielka, ul. Częstochowska 23.
 2. Klient: nabywca Produktu oferowanego do sprzedaży przez ZPH KIMET Zbigniew Kisiela
 3. Konsument: osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. Konto: zapis w systemach informatycznych panelu dostępnego pod adresem www.kimet.pl, przypisany indywidualnie do Klienta, zawierający zbiór informacji dotyczących Klienta oraz składanych przez niego zamówień (w tym historii zamówień), za pomocą którego Klient może również składać reklamacje i wykonywać inne czynności określone w regulaminie panelu www.kimet.pl
 5. Koszyk zakupowy: lista Produktów wybranych przez Klienta do zamówienia;
 6. Odbiór osobisty: odbiór towarów w Punkcie Odbioru (42-130 Wręczyca Wielka, ul. Częstochowska 23), wybranym przez Klienta w Koszyku zakupowym;
 7. Produkty: towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem;
 8. Towary: opisy towarów zamieszczone na stronie internetowej nie stanowią ofert w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
 9. Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym;
 10. Sklep Internetowy: sklep internetowy prowadzony przez ZPH KIMET Zbigniew Kisiela działający pod adresem www.kimet.pl;
 11. Punkt Odbioru: obiekt handlowy posiadający w ofercie sprzedaży produkty marki ZPH KIMET Zbigniew Kisiela, na podstawie umowy z ZPH KIMET Zbigniew Kisiela, znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
 12. Ustawa: Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 683, z późn. zm.);
 13. Kodeks Cywilny: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1025, z późn. zm.);
 14. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady sprzedaży przez ZPH KIMET Zbigniew Kisiela Produktów w Sklepie Internetowym. Sprzedaż Produktów w Sklepie Internetowym odbywa się bezpośrednio przez ZPH KIMET Zbigniew Kisiela
 2. Zamówienia na Produkty można składać całą dobę. Sklep Internetowy może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii. To może mieć wpływ na zamówienia prosimy wtedy o kontakt ze sklepem.
 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących wymagań technicznych:
  1. zastosowania przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies, Google Chrome oraz inne aktualne wersję przeglądarek dostępnych na rynku;
  2. posiadania urządzenia o minimalnej rozdzielczości ekranu: dla wersji mobilnej 320×480 px oraz dla wersji desktop 1024×768 px;
  3. Klient może kontaktować się w sprawach związanych ze Sklepem Internetowym poprzez Biuro (nr tel. 34 3170021) i oraz za pomocą e-mail: kimet@kimet.pl

III. KONTO

 1. Założenie Konta jest bezpłatne i dobrowolne – zakupów w Sklepie można dokonywać bez zakładania Konta. Konto umożliwia jednak przeglądanie historii zakupów Klienta, a także korzystanie z innych usług świadczonych przez ZPH KIMET Zbigniew Kisiela w ramach panelu https://my.kimet.pl.
 2. Klient może założyć Konto po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w momencie składania zamówienia w Sklepie Internetowym. W ramach rejestracji Klient podaje imię, nazwisko i adres e-mail oraz wybiera hasło. W razie dokonania zakupu wraz z dostawą należy podać również dodatkowe dane niezbędne do dostawy (adres dostawy, telefon kontaktowy). Rejestracja wymaga akceptacji Regulaminu.
 3. Klient może w każdej chwili zrezygnować z posiadania Konta. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi.

IV. ZAMÓWIENIE PRODUKTÓW

 1. Klient może składać zamówienia na Produkty przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza w Sklepie Internetowym dostępnym po kliknięciu przycisku dodania do koszyka, dostępnego na stronie danego Produktu.
 3. Zamówienie złożone w sposób określony w ust. 3 powyżej, stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianego Produktu za cenę określoną przy tym Produkcie.
 4. Po złożeniu zamówienia w Sklepie Internetowym, Klient otrzymuje wiadomością e-mail informację o jego otrzymaniu przez ZPH KIMET Zbigniew Kisiela (potwierdzenie złożenia zamówienia). Wiadomość zawiera dane o przedmiocie zamówienia, w szczególności nazwę Produktu, numer zamówienia, łączną cenę, sposób i termin płatności, sposób dostawy. Informacja, o której mowa w niniejszym ust. 5 nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta – stanowi ona jedynie informację, że firma ZPH KIMET Zbigniew Kisiela otrzymała zamówienie Klienta.
 5. ZPH KIMET Zbigniew Kisiela zapewnia Klientowi możliwość zmiany złożonego zamówienia lub anulowania, aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi.
 6. ZPH KIMET Zbigniew Kisiela przyjmuje zamówienie Klienta poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 7. W Sklepie internetowym są dostępne następujące sposoby dostawy:
  1. Odbiór w Punkcie Odbioru,
  2. Dostawa kurierem,
 8. Niektóre z określonych powyżej sposobów mogą być niedostępne dla określonych Produktów – wszelkie informacje w tym zakresie są przekazywane Klientowi poprzez wyświetlenie w koszyku zakupowym, po dodaniu Produktu do Koszyka zakupowego.
 9. ZPH KIMET Zbigniew Kisiela akceptuje następujące sposoby płatności w Sklepie Internetowym: płatność za pośrednictwem systemu płatniczego wskazanego w Koszyku zakupowym, przelew bezpośrednio na konto ZPH KIMET Zbigniew Kisiela ,płatność za pobraniem (przy odbiorze). Niektóre z tych sposobów mogą być niedostępne dla określonych sposobów dostawy – wszelkie informacje w tym zakresie są przekazywane Klientowi poprzez wyświetlenie w Koszyku zakupowym, po dodaniu Produktu do koszyka.
 10. Jeśli Klient wybierze płatność za pośrednictwem systemu płatniczego zostanie przeniesiony na stronę tego systemu płatniczego w celu opłacenia zamówienia. W przypadku płatności za pośrednictwem systemu płatniczego lub przelewem bankowym, klient zostanie powiadomiony osobną wiadomością e-mail o otrzymaniu środków pieniężnych przez ZPH KIMET Zbigniew Kisiela.
 11. Produkty są wysyłane po zawarciu umowy sprzedaży zgodnie z ust. 7 niniejszego punktu IV.
 12. Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z Biurem Obsługi dzwoniąc na numer telefonu 34 3170021 (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez e-mail: kimet@kimet.pl
 13. Zamówienia nieopłacone po 7 dniach kalendarzowych zostaną anulowane.
 14. W przypadku, gdy zakupione towary będą znajdować się na stronie internetowej sklepu, a nie będą dostępne w magazynie poinformujemy o tym klienta osobnym e-mail’em i jednocześnie anulujemy zamówienie.
 15. Ceny Produktów są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które zostaną wskazane w Koszyku zakupowym po dodaniu Produktów i dodane do ceny Produktów. Cena określona w Koszyku zakupowym jest łączną ceną (za Produkt i dostawę).
 16. Produkty są dostarczane na adresy znajdujące się na terytorium Polski. Realizacja zamówień poza terytorium Polski jest możliwa poprzez wcześniejszy kontakt z Działem Obsługi Klienta pod adresem e-mail kimet@kimet.pl. Koszty przesyłki dla zamówień zagranicznych są indywidualnie wyceniane przez Dział Obsługi Klienta, w zależności od zamówionych Produktów i miejsca dostawy.

V. DOSTAWA I CZAS REALIZACJI

 1. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych.
 2. W przypadku zamówienia realizowanego za pośrednictwem systemu płatniczego lub przelewem, termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności przez ZPH KIMET Zbigniew Kisiela.
 3. Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta w sposób wybrany przez niego podczas składania zamówienia.
 4. W przypadku Odbioru Osobistego, Klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail na adres podany przez Klienta w zamówieniu, o możliwości odbioru. Towar może być odebrany w godzinach otwarcia firmy.
 5. Zamówiony towar zostanie wydany Klientowi, który złożył zamówienie lub osobie przez niego upoważnionej. Klient powinien okazać sprzedawcy w Punkcie Odbioru potwierdzenie dokonanego zamówienia wraz z numerem zamówienia, które otrzymał za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w momencie składania zamówienia. Sprzedawca jest obowiązany wydać Klientowi zamówiony Produkt i oświadczenie gwarancyjne (w przypadku zamówienia roweru).

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWACH KONSUMENTA

USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument powinien poinformować Biuro Obsługi (ZPH KIMET Zbigniew Kisiela, 42-130 Wręczyca Wielka, ul.Częstochowska 23, tel. 343170021, kimet@kimet.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

DOBROWOLNE PRAWO DO ZWROTU PRODUKTU

 1. ZPH KIMET Zbigniew Kisiela daje Konsumentom prawo 14 dniowego zwrotu zakupionych Produktów. Termin 14 dni biegnie od dnia wejścia w posiadanie przez Konsumenta zakupionego towaru.
 2. 14 dniowe prawo zwrotu produktów w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza Ustawowego Prawa Odstąpienia od Umowy o którym mowa w punkcie VI podpunkt 1 niniejszego Regulaminu.
 3. Do zachowania terminu zwrotu wystarczy poinformowanie Biura Obsługi o chęci odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku zwrotu Produktów, które Konsument odebrał osobiście w Punkcie Odbioru zwrotu należy dokonać w tym samym Punkcie w którym dokonano odbioru zamówienia.
 5. Warunkiem wykonania dobrowolnego 14 dniowego prawa zwrotu jest zwrot Produktów nieużywanych.
  1. Produkty powinny zostać zwrócone w oryginalnych opakowaniach wraz z wszystkimi metkami (metki nie mogą zostać usunięte).
  2. W przypadku bezpośredniego zwrotu Produktu do firmy ZPH KIMET Zbigniew Kisiela ,Konsument winien odpowiednio zabezpieczyć zwracany Produkt na czas doręczenia towaru.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy bezpośrednie koszty zwrotu Produktów do sprzedawcy ponosi Konsument.
 7. Konsument odstępujący od umowy ma prawo korzystać z towaru tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby zrobić to w sklepie stacjonarnym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, tym samym Konsument ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z Produktem.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy bezpośrednie koszty zwrotu Produktów do sprzedawcy ponosi Konsument. Zwrotu płatności za dokonane zamówienie ZPH KIMET Zbigniew Kisiela dokona przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy.
 2. W przypadku płatności za pobraniem dokonanej przy odbiorze przesyłki u kuriera, zwrot następuje na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego. Konsument może wskazać numer rachunku bankowego do zwrotu za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając numer rachunku na formularzu odstąpienia od umowy lub odstępując od umowy w innej formie.
 3. ZPH KIMET Zbigniew Kisiela może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu (w przypadku rowerów – do czasu zwrotu do Punktu Odbioru) lub do czasu dostarczenia ZPH KIMET Zbigniew Kisiela dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Produkty mogą zostać zwrócone ZPH KIMET Zbigniew Kisiela w następujący sposób:
  1. w przypadku Produktów będących rowerami – należy je zwrócić do Punktu Odbioru, w którym dokonano odbioru zamówienia, niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy,
  2. w przypadku pozostałych Produktów – należy je zwrócić odsyłając na adres ZPH KIMET Zbigniew Kisiela: ul. Częstochowska 23, 42-130 Wręczyca Wielka niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od Umowy.
   Termin jest zachowany, jeżeli Konsument wyśle Produkt przed upływem terminu 14 dni, do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

VII. RĘKOJMIA I REKLAMACJE Z TYTUŁU RĘKOJMI

 1. ZPH KIMET Zbigniew Kisiela jest zobowiązany do dostarczenia Produktów bez wad.
 2. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, ZPH KIMET Zbigniew Kisiela jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego produktu z umową. ZPH KIMET Zbigniew Kisiela odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania produktu Konsumentowi. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumenta, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi Klient może złożyć:
  1. poprzez wypełnianie dowolnego formularza reklamacyjnego
  2. pisemnie na adres ZPH KIMET Zbigniew Kisiela podany w pkt. I ust. 2 niniejszego Regulaminu
  3. w przypadku, gdy Produkt odebrany został w Punkcie Odbioru, reklamacje można także składać w tym Punkcie Odbioru.
 4. ZPH KIMET Zbigniew Kisiela rozpatrzy reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania. Negatywny wynik postępowania reklamacyjnego nie wyklucza prawa Klienta do dochodzenia roszczeń przed sądem. Prawo to także przysługuje w przypadku nieskorzystania z postępowania reklamacyjnego.
 5. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność ZPH KIMET Zbigniew Kisiela z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady. W takim przypadku ZPH KIMET Zbigniew Kisiela wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. W takiej sytuacji, w terminie 14 dni od złożenia reklamacji, ZPH KIMET Zbigniew Kisiela może jednak odstąpić od umowy, zwracając Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność ZPH KIMET Zbigniew Kisiela z tytułu rękojmi za wady produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona.
 6. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie, odpowiedzialność ZPH KIMET Zbigniew Kisiela za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do ceny, jaką taki Klient zapłacił ZPH KIMET Zbigniew Kisiela za nabycie danego Produktu.

VIII. GWARANCJA

 1. Rowery ZPH KIMET Zbigniew Kisiela są objęte gwarancją, zgodnie z zasadami określonymi w oświadczeniu gwarancyjnym, które Klient otrzymuje w momencie zakupu roweru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w oświadczeniu gwarancyjnym.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów, podanych w formularzu zamówienia, jest ZPH KIMET Zbigniew Kisiela. Dane osobowe Klientów są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania Umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, lecz niezbędne do zamówienia Produktu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres sześciu lat od zawarcia Umowy.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pośrednictwem adresu e- mail kimet@kimet.pl, telefonicznie pod numerem telefonu Biura Obsługi lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od ZPH KIMET Zbigniew Kisiela informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną. W takim przypadku dane osobowe Klienta podane w formularzu zamówienia, przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celach marketingowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowych od ZPH KIMET Zbigniew Kisiela. Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi. Dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Klienta. Dane osobowe będą przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego oraz marketingowego, w celu dostosowania materiałów kierowanych przez ZPH KIMET Zbigniew Kisiela do potrzeb i zainteresowań Klienta.
 4. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz ZPH KIMET Zbigniew Kisiela lub bezpośrednio Klienta, usługi w zakresie niezbędnym do korzystania ze Sklepu, w tym podmiotowi świadczącemu usługi informatyczne i hostingowe, firmie kurierskiej, Punktom Odbioru (punkty do których dostarczane są zamówione przez Klienta Produkty), operatorowi systemu płatniczego, bankom, w przypadku skorzystania przez Klienta z możliwości zakupu na raty, w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3 powyżej, także operatorowi systemu mailingowego. W takich przypadkach ZPH KIMET Zbigniew Kisiela zawrze z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 6. Klientowi przysługuje prawo żądania od ZPH KIMET Zbigniew Kisiela dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

X. NEWSLETTER

 1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego ZPH KIMET Zbigniew Kisiela oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zamówienia lub poprzez wpisanie przez Klienta swojego adresu e-mail w pole do zapisu na biuletyn newsletter dostępnym w Sklepie Internetowym
 2. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie, poprzez odznaczenie stosownego pola w treści otrzymanej wiadomości e-mail (z newsletterem) lub poprzez kontakt z Biurem Obsługi.

XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy ZPH KIMET Zbigniew Kisiela, a Kupującym niebędącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę ZPH KIMET Zbigniew Kisiela
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr konsument ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: kimet@kimet.pl

XII. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. ZPH KIMET Zbigniew Kisiela może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania Sklepu Internetowego, a także poprawy ochrony praw Klientów. Zmiany zostaną ogłoszone poprzez opublikowanie zmienionego Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego. Dodatkowo, Klienci, którzy posiadają Konta, otrzymają informację o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiana jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy posiadają Konto, w terminie 20 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Klient może złożyć oświadczenie o braku akceptacji nowego Regulaminu. W tym celu można przesłać oświadczenie na adres kross@kross.pl. ZPH KIMET Zbigniew Kisiela z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu usunie posiadane przez Klienta Konto i poinformuje go o tym fakcie.
 2. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
  Częstochowa, dnia 01.03.2019r.