2Paź

Huśtawka

Huśtawka drewniana naturalna kod EAN 5908260100131

Zakład Produkcyjno Handlowy „KIMET” Zbigniew Kisiela z siedzibą w Częstochowie informuje, iż wprowadzona do obrotu huśtawka drewniana naturalna kod EAN 5908260100131, nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wymagań dla zabawek, z uwagi na wymagania w zakresie właściwości fizycznych i mechanicznych z uwagi na występowanie otworów stwarzających niebezpieczeństwo uwięźnięcia głowy i szyi oraz wymagania dotyczące instrukcji i ostrzeżeń.

Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.